Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 22
Deze week 22
Deze maand 5663
Sinds 11-2008 954103

Telwoorden - Rškneord
 

0 noll
1 en / ett
2 två
3 tre
4 fyra
5 fem
6 sex
7 syv
8 åtta
9 nio
10 tio
11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo
21 tjugoen / tjugoett
22 tjugotvå
23 tjugotre
24 tjugofyra
25 tjugofem
26 tjugosex
27 tjugosyv
28 tjugoåtta
29 tjugonio
30 trettio
31 trettioen
32 trettiotvå
40 fyrtio
50 femtio
60 sextio
70 sjuttio
80 åttio
90 nittio
100 ett hundra
101 hundraen / hundraett
122 hundratjugotvå
200 tvåhundra
300 trehundra
400 fyrahundra
500 femhundra
600 sexhundra
700 sjuhundra
800 åttahundra
900 niohundra
1000 ett tusen
1001 tusen och en
1243 tolv hundra fyrtiotre
2000 tvåtusen
3000 tretusen
4000 fyratusen
5000 femtusen
6000 sextusen
7000 sjutusen
8000 åttatusen
9000 niotusen
10.000 tiotusen
100.000 hundratusen
1000.000 en miljon
1000.000.000 en miljard
1000.000.000.000 en biljon
veel många
ontelbaar veel ett oräkneligt antal
oneindig veel ett oändligt antal

 

 

 
Citaat van de dag

"Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Två ting fyller mig med allt större beundrand och vördnad, stjärnhimlen över mig och morallagen inom mig. "
- Immanuel Kant -
(1724-1804)

Advertentie

Uw advertentie hier?