Nieuws

Het laatste nieuws over het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 211
Deze week 896
Deze maand 7293
Sinds 11-2008 867955

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Fader vår
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi
har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.
Citaat van de dag

"De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
Mina språkets gränser är mina världens gränser. "
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertentie

Uw advertentie hier?- Cursussen Zweeds - Zelfstudie
- Zweeds leren - Online
- Leerboeken & Taalgidsen
- Vertaalcomputer Zweeds