Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 124
Deze week 1174
Deze maand 10185
Sinds 11-2008 1209076

Antoniemenwoordenboek - Antonymordbok
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig närvarande - frånvarande
abstract - concreet abstrakt - konkret
actief - passief aktiv - passiv
altijd - nooit alltid - aldrig
begin - eind början - slut
behaard - kaal hårig - skallig
beloning - straf belöning - straff
berg - dal berg - dal
binnen - buiten inomhus - utomhus
blij - treurig glad - ledsen
breed - smal bred - smal
dag - nacht dag - natt
dichtbij - ver nära - långt
dik - dun tjock - tunn
eb - vloed ebb - flod
eerste - laatste första - sista
engel - duivel ängel - djävul
ergens - nergens någonstans - ingenstans
gebrek - overvloed brist - överflöd
geluk - pech tur - otur
geven - nemen att ge - att ta
gewoon - bijzonder vanlig - speciell
gezond - ziek frisk - sjuk
gierig - vrijgevig snål - givmild
goed - fout rätt - fel
goed - kwaad gott - ont
goed - slecht bra - dålig
groot - klein stor - liten
hard - zacht hård - mjuk
heel - kapot hel - sönder
hemel - hel himmel - helvete
herinneren - vergeten att minnas - att glömma
hoog - laag hög - låg
huwelijk - scheiding äktenskap - skilsmässa
iemand - niemand någon - ingen
individu - samenleving individ - samhälle
ingang - uitgang ingång - utgång
innerlijk - uiterlijk inre - utseende
jong - oud ung - gammal
komen - gaan att komma - att gå
kopen - verkopen att köpa - att sälja
lachen - huilen att skratta - att gråta
lang - kort lång - kort
letterlijk - figuurlijk bokstavlig - bildlig
leven - dood liv - död
licht - donker ljus - mörker
liefde - haat kärlek - hat
links - rechts vänster - höger
maken - breken laga - bryta
mannelijk - vrouwelijk maskulin - feminin
meer - minder mer - mindre
modern - ouderwets modern - gammaldags
moedig - laf modig - feg
moeilijk - makkelijk svår - lätt
mooi - lelijk vacker - ful
nat - droog våt - torr
natuur - cultuur natur - kultur
niet - wel inte - visst
onder - boven nere - uppe
oorlog - vrede krig - fred
oorzaak - gevolg orsak - verkan
open - dicht öppen - stängd
opkomst - ondergang uppgång - nedgång
oud - nieuw gammal - ny
overal - nergens överallt - ingenstans
progressief - conservatief progressiv - konservativ
recht - krom rak - krokig
rijk - arm rik - fattig
rijkdom - armoede rikedom - fattigdom
samen - alleen tillsammans - ensam
schoon - vies ren - smutsig
schuldig - onschuldig skyldig - oskyldig
slim - dom klok - dum
snel - langzaam snabb - långsam
soms - vaak ibland - ofta
spreken - zwijgen tala - tiga
stad - platteland stad - landsbygd
sterk - zwak stark - svag
stilstand - beweging stillastående - rörelse
stilte - lawaai tystnad - oväsen
theorie - praktijk teori - praktik
tijdelijk - eeuwig jordisk - evig
toegestaan - verboden tillåten - förbjuden
veel - weinig mycket - lite
veilig - gevaarlijk säker - farlig
verleden - toekomst det förflutna - framtid
verstand - gevoel förstånd - känslor
vol - leeg full - tom
voor - tegen för - emot
voordeel - nadeel fördel - nackdel
vraag - aanbod efterfrågan - tillgång
vriend - vijand vän - fiende
vroeg - laat tidig - sen
warm - koud varm - kall
water - vuur vatten - eld
werknemer - werkgever arbetstagare - arbetsgivare
winnen - verliezen att vinna - att förlora
winst - verlies vinst - förlust
zoet - zuur söt - sur
zwaar - licht tung - lätt
zwart - wit svart - vitCitaat van de dag

"Het probleem met onze wereld is dat de dwazen overtuigd zijn van hun grote gelijk en de slimmeriken voortdurend overal aan twijfelen
Problemet med denna värld är att de dumma är självsäkra och att de intelligenta är fulla av tvivel. "
- Bertrand Russell -
(1872-1970)

Advertentie

Uw advertentie hier?