Agenda


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 116
Deze week 1287
Deze maand 116
Sinds 11-2008 1377214

Antoniemenwoordenboek - Antonymordbok
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig närvarande - frånvarande
abstract - concreet abstrakt - konkret
actief - passief aktiv - passiv
altijd - nooit alltid - aldrig
begin - eind början - slut
behaard - kaal hårig - skallig
beloning - straf belöning - straff
berg - dal berg - dal
binnen - buiten inomhus - utomhus
blij - treurig glad - ledsen
breed - smal bred - smal
dag - nacht dag - natt
dichtbij - ver nära - långt
dik - dun tjock - tunn
eb - vloed ebb - flod
eerste - laatste första - sista
engel - duivel ängel - djävul
ergens - nergens någonstans - ingenstans
gebrek - overvloed brist - överflöd
geluk - pech tur - otur
geven - nemen att ge - att ta
gewoon - bijzonder vanlig - speciell
gezond - ziek frisk - sjuk
gierig - vrijgevig snål - givmild
goed - fout rätt - fel
goed - kwaad gott - ont
goed - slecht bra - dålig
groot - klein stor - liten
hard - zacht hård - mjuk
heel - kapot hel - sönder
hemel - hel himmel - helvete
herinneren - vergeten att minnas - att glömma
hoog - laag hög - låg
huwelijk - scheiding äktenskap - skilsmässa
iemand - niemand någon - ingen
individu - samenleving individ - samhälle
ingang - uitgang ingång - utgång
innerlijk - uiterlijk inre - utseende
jong - oud ung - gammal
komen - gaan att komma - att gå
kopen - verkopen att köpa - att sälja
lachen - huilen att skratta - att gråta
lang - kort lång - kort
letterlijk - figuurlijk bokstavlig - bildlig
leven - dood liv - död
licht - donker ljus - mörker
liefde - haat kärlek - hat
links - rechts vänster - höger
maken - breken laga - bryta
mannelijk - vrouwelijk maskulin - feminin
meer - minder mer - mindre
modern - ouderwets modern - gammaldags
moedig - laf modig - feg
moeilijk - makkelijk svår - lätt
mooi - lelijk vacker - ful
nat - droog våt - torr
natuur - cultuur natur - kultur
niet - wel inte - visst
onder - boven nere - uppe
oorlog - vrede krig - fred
oorzaak - gevolg orsak - verkan
open - dicht öppen - stängd
opkomst - ondergang uppgång - nedgång
oud - nieuw gammal - ny
overal - nergens överallt - ingenstans
progressief - conservatief progressiv - konservativ
recht - krom rak - krokig
rijk - arm rik - fattig
rijkdom - armoede rikedom - fattigdom
samen - alleen tillsammans - ensam
schoon - vies ren - smutsig
schuldig - onschuldig skyldig - oskyldig
slim - dom klok - dum
snel - langzaam snabb - långsam
soms - vaak ibland - ofta
spreken - zwijgen tala - tiga
stad - platteland stad - landsbygd
sterk - zwak stark - svag
stilstand - beweging stillastående - rörelse
stilte - lawaai tystnad - oväsen
theorie - praktijk teori - praktik
tijdelijk - eeuwig jordisk - evig
toegestaan - verboden tillåten - förbjuden
veel - weinig mycket - lite
veilig - gevaarlijk säker - farlig
verleden - toekomst det förflutna - framtid
verstand - gevoel förstånd - känslor
vol - leeg full - tom
voor - tegen för - emot
voordeel - nadeel fördel - nackdel
vraag - aanbod efterfrågan - tillgång
vriend - vijand vän - fiende
vroeg - laat tidig - sen
warm - koud varm - kall
water - vuur vatten - eld
werknemer - werkgever arbetstagare - arbetsgivare
winnen - verliezen att vinna - att förlora
winst - verlies vinst - förlust
zoet - zuur söt - sur
zwaar - licht tung - lätt
zwart - wit svart - vit  2024 Harmen Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Jag tänker, alltså finns jag. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?